Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Wizyta studyjna w Szwajcarii

WIZYTA STUDYJNA W SZWAJCARII

 

W dniach 23-27 marca 2015 r. odbyła się wizyta studyjna w Klosters w Szwajcarii, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Błażowa” w ramach projektu pt. "Transfer praktyk szwajcarskich na rzecz rozwoju turystyki aktywnej w gminie Błażowa”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.W wizycie uczestniczyło 10 osób - przedstawiciele samorządu gminy, organizacji pozarządowych oraz sektora MŚP z terenu gminy Błażowa. Celem wizyty było podpisanie listu intencyjnego z partnerem oraz zapoznanie się ze szwajcarskimi doświadczeniami i dobrymi praktykami dotyczącymi m.in. organizacji turystyki, jej zarządzania oraz stymulowania społeczeństwa do aktywnego spędzania czasu wolnego, szczególnie w kierunku uprawiania nordic walking. Wizytujący uczestniczyli w spotkaniu lokalnej organizacji turystycznej Destination Davos Klosters, odwiedzili punkty informacji turystycznej w Klosters i pobliskim Davos oraz miejscowe Sportzentrum, próbowali swoich sił w nordic walkingu. Rezultatem wizyty było przeniesienie tych praktyk na teren naszej gminy. Jesteśmy przekonani, że każde doświadczenie zdobyte w Szwajcarii będzie miało znaczący wpływ na rozwój naszego regionu!