Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia IMPULS

 


Zaprasza na :

 Walne Zebranie członków  stowarzyszeniaktóre odbędzie się 23 czerwca o godzinie 19,00 w  Kawiarni Hali Sportowej w Błażowej o z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie przez Zarząd :

- sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa IMPULS

6. Przedstawienie sprawozdania Komisji rewizyjnej za 2015 rok.

5, Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami,

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

·         UCHWAŁA NR 1/2016 w sprawie zatwierdzenia bilansu Stowarzyszenia  IMPULS  STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI GMINY BŁAŻOWA za rok 2015.

·         UCHWAŁA NR 2/2016 w sprawie  udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi

·         UCHWAŁA NR 3/2016 w sprawie zaciągania zobowiązań przez zarząd.

12. Sprawy różne i wolne wnioski.

                                                                      

                                                                                  Prezes Zarządu – Ryszard Pępek