Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Trasa szosowa

Opis: 

 

Początkiem trasy jest parking pomiędzy Domem Handlowym i przychodnią w Błażowej. Dojeżdżając do drogi głównej skręcamy w prawo, a po ok. 200 m po lewej stronie mijamy zabytkowy neogotycki kościół. Dalej podążamy główną drogą w kierunku na Dynów. Na ostrym zakręcie w lewo wjeżdżamy na trasę rowerową Green Velo, na której znajduje się MOR- Miejsce Obsługi Rowerzystów. Po 1,7 km od rozpoczęcia wyprawy, skręcamy w prawo i pniemy się w górę po głównej drodze, którą dojeżdżamy do Kąkolówki (trasa widokowa).  Na trasie po lewej stronie mijamy wejście do rezerwatu „Mójka”, a po prawej stronie przystanek turystyczny z tablicą zawierającą mapę ze ścieżkami rowerowymi. Jadąc cały czas główną, asfaltową szosą  dojeżdżamy do skrzyżowania (7,3 km), skręcamy w prawo na drogę nr 884 w kierunku na Krosno. Podczas tego odcinka możemy podziwiać urokliwe i malownicze krajobrazy Pogórza Dynowskiego. Po 2,1 km od skrzyżowania skręcamy w prawo, zgodnie z oznakowaniem „Kąkolówka 5”. Tutaj przemieszczamy się po drodze asfaltowej w dół i docieramy do Kąkolówki, w której mijamy kościół po prawej stronie (14,15 km trasy, 4,8 km od skrętu z głównej drogi na Kąkolówkę). Na 16 km skręcamy w prawo w kierunku na Błażową, a na ok. 18 km przejeżdżamy przez nowy most kompozytowy. Na skrzyżowaniu „ ßRzeszów-Dynówà (18, 40 km) kierujemy się w lewo, w stronę centrum Błażowej. Po 800 m skręcamy w lewo na parking, gdzie znajduje się finisz trasy.

 

Mapa: