Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Rozwój turystyki rowerowej w gminie Błażowa

 

 

 

 

 

 

Projekt sam w sobie jest innowacyjny w skali co najmniej Doliny Strugu, ponieważ zakłada on uruchomienie wypożyczalni rowerów. Wypożyczalnia będzie znajdować się w Błażowej, a rowerzyści będą mieli możliwość wypożyczenia 20 zestawów rowerowych, czyli 8 rowerów męskich, 8 damskich oraz 4 dziecięce. Każdy rower będzie dodatkowo wyposażony w kask oraz kamizelkę odblaskową, tak aby zapewnić rowerzystom jak największy poziom bezpieczeństwa.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie wytyczenie 3 tras na terenie naszej gminy w podziale na szosowe, szosowo-terenowe oraz terenowe. Na tych ścieżkach zostaną umieszczone 4 tablice informacyjne, które będą informować rowerzystów, w którym miejscu aktualnie się znajdują, a także zawierać będą opis trasy. Dodatkowo zostanie wydana broszura z mapami oraz opisem tras, która będzie dystrybuowana głównie na wydarzeniach organizowanych przez nasze stowarzyszenie.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana impreza promująca projekt oraz turystykę rowerową w naszej gminie. Uczestnicy imprezy wezmą udział w 3 dyscyplinach w podziale na: marsz nordic-walking, bieg oraz rajd rowerowy. Wystartują z wyznaczonego punktu, aby na koniec dotrzeć do miejsca, gdzie będzie miało miejsce oficjalne zakończenie imprezy wraz z poczęstunkiem oraz rozdaniem upominków dla uczestników.

Projekt ten, jest dużą nadzieją na rozwój naszego stowarzyszenia, ale także turystyki w naszej gminie, której rozwój jest jednym z założeń programu realizowanego przez „Dolinę Strugu”.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz facebooka, gdzie na bieżąco będziemy informować o postępach w realizacji naszego projektu.

 

Wartość projektu: 40 480,00 PLN

Kwota dofinansowania: 36 432,00 PLN

Kwota wkładu własnego: 4 048,00 PLN

 

Projekt „Rozwój turystyki rowerowej w gminie Błażowa” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.