Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Kilka słów o nas

Stowarzyszenie zostało utworzone w roku 2011. Od tego czasu osoby zaangażowane na rzecz stowarzyszenia aktywnie biorą udział w realizacji działań statutowych, do których należy m.in.

 

•       aktywizacja sportowa lokalnej społeczności,

•       organizacja zajęć sportowo -turystycznych,

•       organizacja spotkań i wyjazdów związanych ze sportem i turystyką,

•       propagowanie zdrowego trybu życia  wśród dzieci i młodzieży, oraz dorosłych,

•       popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie wycieczek, rajdów pieszych i rowerowych, wystaw, szkoleń,

•       organizowanie zajęć z profilaktyki dla dzieci i młodzieży,

•       rozwijanie współzawodnictwa i sportowej rywalizacji.

 

W 2011 r. Stowarzyszenie utworzyło profesjonalną męską drużynę siatkówki, która dzięki pozytywnej współpracy pomiędzy m.in. lokalnymi władzami gminy Błażowa i lokalnymi przedsiębiorstwami osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości , skutecznie promując aktywność fizyczną wśród mieszkańców.

 

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie:

 

 1. „Wspieranie aktywności turystyczno-sportowej mieszkańców Doliny Strugu. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w celu promocji sportu oraz wdrażanie do zdrowego i aktywnego trybu życia”  (2011-2013 ).
   
 2. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych”  (2013-2014).
   
 3. „Remont połączony z modernizacją boisk do siatkówki plażowej” (2014).
   
 4. „Transfer praktyk szwajcarskich na rzecz rozwoju turystyki  aktywnej na terenie gminy Błażowa” (2015).
   

Ostatni z powyższych projektów jest w trakcie realizacji, informacje o nim zostaną zawartę w osobnym artykule już niebawem.