Kalendarz

IMPULS Stowarzyszenie Rozwoju
i Promocji Gminy Błażowa

 

Plac im. Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

 

NIP: 8133651261

 

REGON: 18069036700000

 

KRS:   0000384281

 

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Błażowej

34 9158 0001 2001 0008 6408 0001


 

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

Ryszard Pępek – Prezes Zarządu

 

Jan Kruczek – I Wiceprezes Zarządu

 

Jan Kocój – II Wiceprezes Zarządu

 

Krzysztof Wania – Skarbnik

 

Michał Pleśniak - Sekretarz 

 

Tadeusz Woźniak - Członek Zarządu

 

STATUT STOWARZYSZENIA


 

 

BROSZURA NORDIC WALKING


 

BROSZURA TRASY ROWEROWE


 

"Transfer praktyk szwajcarskich
na rzecz rozwoju turystyki
aktywnej w gminie Błażowa"
Informacje o projekcie


 

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.alp-carp.com 

Fotorelacja z otwarcia tras nordic walking w Błażowej

Spotkanie przy Liceum ogólnokształcącym w Błażowej zaplanowane było na godzinę 15:00. Już kilka minut przed zaczęli zbierać się pierwsi uczestnicy korzystając z pięknej, słonecznej pogody, która była dla nas łaskawa i dopisała przez cały dzień.

 

Po krótkim przywitaniu grupy instruktorka nordic walking zaprosiła wszystkich uczestników na wspólną rozgrzewkę poprzedzającą piętnastokilometrowy spacer.  Po rozgrzewce cała grupa wzięła udział w krótkiej sesji zdjęciowej przy tablicy, na której znajduje się mapa nowoutworzonych tras oraz ich opis. Następnie wyruszyliśmy z miejsca spotkania na trasęczerwoną, która początkowo wiedzie przez miasto. 

 

Po kilkunastu minutach opuściliśmy miasto idąc lekko pod górę i w końcu dotarliśmy do miejsca, w którymznajduje się znak, informujący, iż odbijając w lewo skrócimy wędrówkę dochodząc do Muzeum Wsi Podkarpackiej Błażowa Wilczak. Część grupy wybrała skrót, reszta ochoczo ruszyła na wprost chcąc pokonać całą trasę, jednocześnie delektując się pięknymi wiosennymi widokami. Po około 2 godzinach wędrówki dotarliśmy do wcześniej wspomnianego muzeum, które było miejscem spotkania i  oficjalnego otwarcia naszych tras. Tam czekał na nas przygotowany poczęstunek złożony z lokalnych, naturalnych wyrobów.  

 

Następnie wszystkich spacerowiczów oraz gości przywitał Prezes naszego stowarzyszenia, Pan Ryszard Pępek, dziękując wszystkim za tak liczne przybycie. Powitał także gości specjalnych- Starostę Rzeszowskiego- Pana Józefa Jodłowskiego, burmistrza Błażowej- Pana Jerzego Kocoja, prezesa banku Spółdzielczego w Błażowej- Pana Mariusza Króla oraz innych reprezentantów życia społeczno-gospodarczego, którzy zgodnie wyrażali swoją aprobatę dla tego typu przedsięwzięć. W takcie otwarcia zostały rozdane broszury informacyjne w formie mapki  wraz z  opisem tras oraz atrakcjami turystycznymi znajdującymi się w naszej gminie.

Kolejnym punktem otwarcia było przedstawienie przez Panią instruktor prezentacji power point dotyczącej historii nordic walking, walorów płynących z uprawiania tej dyscypliny oraz demonstracja prawidłowej techniki marszu. Po prezentacji i uzupełnieniu spalonych kalorii wyruszyliśmy w drogę powrotną do Błażowej.

 

Serdecznie dziękujemy Paniom ze Stowarzyszenia Kultywowania Kultury i Tradycji Ziemi Futomskiej za smaczny poczęstunek, całej grupie maszerującej trasą, osobom starszym za podjęty wysiłek, zorganizowanej grupie z Rzeszowa za miłe towarzystwo i całej reszcie, gdyż to właśnie dzięki Wam czerpiemy inspirację i motywację do podejmowania kolejnych działań.

 

Otwarcie tras było jednym z ostatnich działań projektu „Transfer praktyk szwajcarskich na rzecz rozwoju turystyki aktywnej w gminie Błażowa”. Zapraszamy wszystkich do korzystania z wyznaczonych ścieżek, jesteśmy otwarci na organizację dodatkowych przedsięwzięć związanych z uprawianiem nordic walking. Mamy nadzieję, że otwarcie będzie zalążkiem do popularyzacji zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz szeroko pojętej kultury fizycznej.